قوانین و مقررات

قوانين و مقررات خرید بلیط کشتی

  1. كشتيراني در قبال تاخير حركت كشتي كه ناشي از قوه قهريه و يا عملكرد ساير دستگاهها در مبادي ورودي و خروجي باشد مسئوليتي نخواهد داشت.
  2. كشتيراني تنها در قبال بارهايي كه داراي برچسب بار مي باشد مسئوليت دارد. سقف اين مسئوليت مبلغ 2500000 ریال به ازاي هر نگله است. ضمنا" كشتيراني هيچ مسئوليتي در قبال اشياء قيمتي, مواد غذایی و وجه نقد داخل بار مسافري ندارد
  3. مسافران موظف هستند براي انجام تشريفات خروج از كشور 4 ساعت قبل از حركت كشتي با كليه مدارك مورد نياز در پايانه مسافري حضور بهم رسانند.
  4. اگر سفر كشتي به هر دليل لغو شود تمام بهاي بليت به مسافر مسترد مي گردد و كشتيراني تعهد و مسئوليت ديگري نخواهد داشت
  5. اگر مسافر به هر دليل از انجام سفر باز ماند اين بليت مشمول شرايط استرداد خواهد شد. كشتيراني در صورت دريافت درخواست استرداد تا قبل از سفر مبلغ 20% از بهاي پايه بليت را كسر و باقي را مسترد مي دارد اما اگر اين درخواست بعد از انجام سفر صورت بگيرد مبلغ استرداد 50% خواهد بود
  6. مدت اعتبار این بلیط یک سال شمسی است و بعد از آن هیچ ارزش قانونی نخواهد داشت ساير شرايط كه جزئي از اين قرارداد محسوب مي شود در دفاتر اين كشتيراني موجود بوده و در صورت تقاضا در دسترس گذارده مي شود
  7. حمل هر گونه مواد غذايي فاسد شدني ( اعم از گوشت ، مرغ ، ماهي ، صدف ، بامیه و غيره ) خصوصا با حجم بالا و تجاری بصورت بار همراه مسافر ممنوع مي باشد و مسئوليت عدم حمل و از بين رفتن آن و يا جريمه هاي ناشي از آن تماما" به عهده مسافر مي باشد .
پشتیبانی واتساپ
09018267900